Tác giả: quantrihazo

AliveDx Suisse S.A. và Công ty Cổ phần Lavichem ký kết thỏa thuận phân phối tại miền Bắc Việt Nam

                        AliveDx Suisse S.A. và Lavichem Ký Kết Hợp Đồng Phân Phối Giải Pháp Chẩn Đoán MosaiQ tại Miền Bắc Việt Nam   Hà Nội, Việt Nam –  tháng 5 năm 2024 – AliveDx Suisse S.A., công ty tiên phong trong lĩnh vực chẩn…