CÁCH PHÂN LOẠI VÀ TÍNH DIỆN TÍCH VẾT BỎNG

1. Phân loại bỏng Phân loại bỏng có thể theo mức độ nông sâu hoặc......

CÁC LOẠI GẠC SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC VẾT BỎNG

Gạc sử dụng để chăm sóc vết bỏng cần phải đạt được những mục đích......

CÁCH XỬ LÝ VẾT THƯƠNG KHI BỊ BỎNG

Bỏng là một loại chấn thương đối với da hoặc các mô khác do nhiệt,......

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GẠC XỐP SILICONE TẨM BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỎNG ĐỘ 2

Tóm tắt nghiên cứu Mục tiêu: đánh giá hiệu quả của gạc xốp silicone tẩm......