Công ty TNHH Lavichem
Lavichem Co.,LTD

ĐẠI CƯƠNG VỀ LOÉT ĐỘNG MẠCH

Loét động mạch là loét thường gặp ở chi dưới, phát triển nhanh, ảnh hưởng không chỉ về tâm lý mà cả về kinh tế của người bệnh.

ĐẠI CƯƠNG VỀ LOÉT DO SUY GIÃN TĨNH MẠCH

Suy tĩnh mạch mãn tính là tình trạng suy giảm chức năng hệ tĩnh mạch chi dưới do suy các van tĩnh mạch sâu, có thể kèm theo thuyên tắc tĩnh mạch hoặc không.

ajax-loader